dotyczy sprzedaży towarów przez sklep internetowy My Intelligent Dogs®

1.) Umawiające się Strony i Zakres stosowania:

Twoją umawiająca się stroną jest:

My Intelligent Dogs e. U.

Buchengasse 8

2281 Raasdorf

Austria

E-mail: service@myintelligentdogs.com

Europejskie internetowe rozstrzyganie sporów („OS – Platform”):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

Ogólne Warunki mają zastosowanie do zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy My Intelligent Dogs® a jej Klientami w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy. Umowy sprzedaży na odległość to umowy zawierane online przez Internet.

Składając zamówienie Klient akceptuje Warunki Ogólne i staje się nimi związany. Przed złożeniem zamówienia Klient musi zadeklarować akceptację niniejszych Warunków poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się z Warunkami Ogólnymi i akceptuję je bezwarunkowo”.

2.) Zawarcie umowy / możliwość korekty:

Zamówienie Klienta jest ofertą wiążącą. Umowa wchodzi w życie po przyjęciu przez nas zamówienia Klienta, najpóźniej jednak z chwilą wysyłki zamówionych produktów.

Złożenie zamówienia możliwe jest tylko wtedy, gdy Klient wypełnił wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone *) formularza zamówienia online dostępnego na naszej stronie www.myintelligentdogs.com. W przypadku braku informacji lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient otrzyma komunikat o błędzie.

Jak tylko zamówienie zostanie zakończone, Klient zostanie powiadomiony w następujący sposób: „Twoje zamówienie zostało pomyślnie zarejestrowane i zostanie wysłane, gdy tylko otrzymamy Twoją płatność”. Po zaakceptowaniu zamówienia przez My Intelligent Dogs® i wysyłce zamówionego towaru Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia e-mailem, pocztą

tradycyjną lub faksem ze szczegółami dotyczącymi produktów, cen, warunków dostawy oraz warunków płatności.

Dostarczona treść usług może zostać zmieniona w dowolnym momencie przez My Intelligent Dogs®.

3.) Język umowy:

Językiem umowy i językiem komunikacji w sklepie internetowym My Intelligent Dogs® jest język angielski.

4.) Odrzucenie zamówienia:

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

5.) Minimalna wartość zamówienia:

Minimalna wartość zamówienia na zamówienie to 10,00 $ bez podatku VAT.

6.) Wyświetlanie cen:

Nasze ceny rozumiane są jako wyłączne koszty wysyłki. Obowiązują ceny obowiązujące w chwili złożenia zamówienia. Ceny podane są w USD dla Stanów Zjednoczonych i Kanady, w EURO (€) dla wszystkich krajów Europy poza Polską, dla której ceny podajemy w PLN. Koszty wysyłki dla zamówień są obliczane według kraju dostawy i są podawane klientowi przed ostatecznym przyjęciem zamówienia przez klienta. Wszystkie inne kraje: prosimy o wcześniejsze zapytanie nas o koszty wysyłki. Wszelkie cła eksportowe lub importowe, które mogą powstać podczas wysyłki, zostaną poniesione przez Kupującego.

Klienci z krajów spoza UE nie płacą podatku od zakupu, muszą jednak ponosić odpowiednie krajowe cła importowe. Przedsiębiorcy na terenie UE nie płacą austriackiego podatku od zakupu pod warunkiem, że przedstawią swój numer identyfikacyjny VAT; podatek od zakupu płaci przedsiębiorca w swoim kraju.

7.) Dostawa / Czas dostawy

Do wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE) dostarczamy zazwyczaj w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia, ale w żadnym wypadku dostawa nie zajmie więcej niż 30 dni od daty zamówienia. Jeśli zamawiasz spoza UE, zapytaj nas o koszty wysyłki i warunki dostawy. Dostawa zależy od dostępności towaru. Pozycje magazynowe podlegają wcześniejszej sprzedaży.

Jeżeli jeden lub więcej przedmiotów nie będzie dostępnych, uniemożliwiając przyjęcie zamówienia przez My Intelligent Dogs®, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta.

Dostawy realizowane są pod warunkiem prawidłowej i terminowej dostawy od naszych własnych dostawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za przeszkody w dostawie spowodowane przez dostawców i producentów.

Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia sposobu i trasy przesyłki.

Zamówienie wysyłane jest na adres Klienta podany w formularzu zamówienia. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji wszelkie koszty z tego wynikające ponosi Klient

8.) Prawo do odstąpienia od umowy:

Klienci będący konsumentami w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów lub podobnego prawa konsumenckiego obowiązującego w ich krajach zamieszkania mają prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość (lub oświadczenia umownego złożonego w związku ze sprzedażą na odległość) w terminie 14 dni roboczych począwszy od otrzymania zamówionego towaru.

Prawo odstąpienia od umowy można wykonać bez podania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres: service@myintelligentdogs.com

W przypadku ważnego odstąpienia od umowy zwrot ceny zakupu nastąpi tylko wtedy, gdy Klient zwróci dostarczony towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi odesłać dostarczony towar na adres:

My Intelligent Dogs e. U.

Buchengasse 8

2281 Raasdorf

Austria

Towar musi zostać zwrócony nieużywany i w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży „jak nowy”. Jeżeli produkty posiadają ślady użytkowania, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, naliczymy odpowiednią rekompensatę za utratę wartości. To samo dotyczy sytuacji, gdy w zwracanych produktach brakuje akcesoriów lub części.

Prawo odstąpienia nie dotyczy towarów, które zostały wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

9.) Prawo do zwrotu

9.1) Wszystkie towary, z wyjątkiem produktów na zamówienie, można zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Prawo odstąpienia od umowy można wykonać bez podania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres: service@myintelligentdogs.com.

9.2.) Koszty zwrotu:

Koszty zwrotu ponosi Klient (wyjątek w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów lub prawa konsumenckiego kraju zamieszkania). Jeśli produkty są wysyłane z odbiorem frachtowym, jesteśmy uprawnieni do wstrzymania lub pobrania odpowiedniej kwoty.

10.) Obsługa klienta / gwarancja:

Gwarancja jest realizowana zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo żądać odstąpienia lub obniżenia ceny, jeżeli nie usuniemy w rozsądnym terminie uzasadnionej i uznanej wady.

Nasze instrukcje użytkowania zawierają informacje, które powinny chronić naszych Klientów przed zagrożeniami i uszkodzeniami.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody i wady wynikające z celowego lub niedbałego nieprzestrzegania naszych instrukcji użytkownika i/lub wynikające z niewłaściwego użytkowania, obsługi i przechowywania, zaniedbania lub niedostatecznej pielęgnacji i konserwacji, nadmiernego użytkowania lub niewłaściwej naprawy.

11.) Odpowiedzialność:

My Intelligent Dogs® nie ponosi odpowiedzialności za lekkie niedbalstwo naruszeń obowiązków, o ile nie występują żadne istotne zobowiązania umowne, nie doszło do obrażeń życia, ciała lub zdrowia oraz o ile nie zostaną udzielone żadne gwarancje ani roszczenia na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt naruszony. To samo dotyczy naruszeń obowiązków popełnionych przez naszych zastępców.

12.) Miejsce spełnienia:

Miejscem realizacji wszystkich usług objętych umową jest siedziba My Intelligent Dogs® pod adresem in 2281 Raasdorf , Buchengasse 8, Austria.

13.) Opcje płatności:

Nasi klienci mogą zapłacić przez PayPal lub przelewem bankowym.

14.) Koszty transportu:

Nasze ceny sprzedaży nie zawierają kosztów dostawy. Ceny sprzedaży nie zawierają ryczałtu za wysyłkę, który jest oparty na kraju docelowym i który będzie widoczny podczas składania zamówienia w „Koszyku”.

15.) Brak akceptacji:

W przypadku zwrócenia zamówienia do Sprzedawcy w wyniku zwłoki Klienta w przyjęciu Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

16.) Przetwarzanie i ochrona danych:

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi.

16.1) Możesz odwiedzić naszą stronę bez podawania swoich danych osobowych.

16.2) Wdrażając środki techniczne i organizacyjne chronimy naszą stronę internetową i inne systemy przed utratą, uszkodzeniem, dostępem, zmianą lub obiegiem Twoich danych przez osoby nieuprawnione. Dostęp do konta klienta można uzyskać dopiero po wprowadzeniu osobistego hasła. Zawsze powinieneś zachować poufność swoich informacji dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza gdy korzystasz z komputera z innymi osobami.

16.3) My Intelligent Dogs® gwarantuje, że będzie gromadzić, przetwarzać, przechowywać i wykorzystywać dane klientów otrzymane za pośrednictwem zamówień wyłącznie w związku z przetwarzaniem zamówienia, a także do badań rynku wewnętrznego oraz do własnych celów marketingowych. My Intelligent Dogs® przekaże dane klientów tylko firmom zaangażowanym w przetwarzanie zamówienia. Jeśli Klient zdecyduje się wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów wewnętrznych My Intelligent Dogs®, może to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@myintelligentdogs.com.

16.4) Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażesz nam te dane w związku z zamawianiem produktów lub otwieraniem konta klienta.

16.5) My Intelligent Dogs® nie będą wykorzystywać ani przekazywać danych osobowych Klientów, jeśli wykraczają one poza zakres określony powyżej.

16.6) Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do naszych własnych celów reklamowych, dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania newslettera. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

16.7) Masz prawo do bezpłatnych informacji o swoich przechowywanych danych, a także, w stosownych przypadkach, masz prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych.

16.8.) W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, a także cofnięcia udzielonych zgód, prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem e-mail: service@myintelligentdogs.com

16.9) Używamy plików cookie na różnych stronach, aby nasza strona internetowa była atrakcyjna dla naszych Gości i aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z Twojego dysku twardego po zakończeniu sesji Twojej przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego komputera podczas kolejnej wizyty (tzw. stałe pliki cookie). Te pliki cookie służą do powitania Cię nazwą użytkownika i w przypadku kolejnych zamówień nie musisz ponownie wpisywać hasła ani ponownie wypełniać formularzy swoimi

danymi. Nie zezwalamy naszym partnerom biznesowym na gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych za pomocą plików cookie z naszej strony internetowej.

16.10.) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa ciasteczek - plików tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adres IP) będą przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to konieczne, pod warunkiem, że jest to prawnie dozwolone lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi od Google. Możesz wyłączyć instalację plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu.

16.11.) Po całkowitym wykonaniu umowy i pełnej zapłacie ceny zakupu Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie podatkowych i handlowych okresów przechowywania, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych.

17.) Obrazy:

Zdjęcia produktów przedstawionych w pracach drukowanych i wyświetlanych na stronie My Intelligent Dogs® mogą różnić się od oryginalnych produktów. Mogą również wystąpić drobne odchylenia od specyfikacji dotyczących wymiarów, wagi, kolorów i ilości.

18.) Różne:

18.1.) My Intelligent Dogs® nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i składu materiałów reklamowych oraz za błędy danych w sklepie internetowym.

18.2) Na stronach My Intelligent Dogs® znajdują się odnośniki do innych stron w Internecie. W przypadku wszystkich tych linków obowiązują następujące zasady: My Intelligent Dogs® wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na projekt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Dlatego też My Intelligent Dogs® niniejszym dystansuje się wyraźnie od treści wszystkich stron internetowych osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na www.myintelligentdogs.com i nie traktuje ich treści jako własnych. Dotyczy to wszystkich pokazanych linków i treści stron, do których można uzyskać dostęp za pomocą tych linków.

18.3.) My Intelligent Dogs® lub jej partnerzy posiadają prawa autorskie do wszystkich obrazów i tekstów (w publikacjach elektronicznych i drukowanych), a także do plików dźwiękowych i sekwencji wideo. Używanie bez wyraźnej zgody jest zabronione.

18.4.) Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich Konsumentów, chyba że w ich krajach zamieszkania obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów lub podobne regulacje.